Hlášení rozhlasu (38. týden roku 2017)


Upozorňujeme občany, že v pondělí 25. září 2017 bude v naší obci proveden svoz PDO.


Zveme všechny občany a příznivce Petrova cechu na rybářské závody v sobotu 30. září 2017 od 6:00 hod. u místního rybníka. Samotné závody se ukončí ve 13:00 hod., poté proběhne vyhlášení a ocenění nejlepších rybářů a posezení v příjemném prostředí až do večerních hodin. Pro návštěvníky máme k zakousnutí  přichystány makrely, staeky, guláš a klobásy. Na vaši hojnou účast se těší rybáři.


Milí členové a zaměstnanci Zemědělského družstva Partutovice, vážení spoluobčané, drazí hosté a návštěvníci  Partutovic,  vedení  Zemědělského  družstva  Partutovice  si  Vás  dovoluje  pozvat v neděli 8. října 2017 v 9.30 hod do kostela svatého  Sv. Mikuláše. Jako každý rok proběhne „PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU“, ale letos  jsme pro Vás připravili něco navíc. V neděli 8. října totiž v našem kostele zazní mše pro tři sólové hlasy (dva soprány a bas), dvoje housle a basso continuo a sbor, jejímž autorem je italský kněz a skladatel barokní hudby Giovanni Antonio Rigatti. Sólové hlasy zazpívají zpěváci z olomoucké opery, sbor je složen z kostelních sborů v Lipníku nad Bečvou, Velké Bystřice a z dalších externistů. Po mši svaté ještě varhaník Pavel Tomáš z Lipníku nad Bečvou zahraje pár skladeb a zpěváci možná něco hezkého zazpívají. Mše svatá bude trochu delší než obvykle, ale určitě Vám přinese hodně nádherných zážitků a budete nadšeni. Na Vaši hojnou účast se těší František Maršálek, předseda představenstva Zemědělského družstva Partutovice.

 

Jiří Lehnert
místostarosta obce

   

Vyvěšeno: před šesti dny

Harmonogram akcí 2017–2018

akce-2017-1 akce-2017-2

Vyvěšeno: před šesti měsíci

Mikroregion Hranicko vydal v pořadí druhý zpravodaj v rámci činnosti Centra společných služeb.

Ve zpravodaji se dozvíte o aktuální činnosti Centra společných služeb Mikroregionu Hranicko, nabízených službách a plánovaných aktivitách, či projektech. Dále jsou ve zpravodaji zveřejněny výsledky Grantového programu regionu Hranicko na rok 2017.

Zpravodaj je ke stažení zde.

Vyvěšeno: před šesti měsíci

Grantový program mikroregionu Hranicko

Mikroregion Hranicko vyhlásil Grantový program regionu Hranicko 2017, ve kterém mohou žádat spolky, školy a další neziskové organizace o příspěvek do výše 15.000 Kč na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. Další informace naleznete na http://regionhranicko.cz/…onu-hranicko  

grantovy-program-2017  

Vyvěšeno: před devíti měsíci

Prezentační video obce Partutovice


profilovka-youtube-2

https://www.youtube.com/watch?…Vyvěšeno: před jedním rokem

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

sclld-hranicko-strana-printscreen

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

 

Podrobnosti k dotačním programům MAS

MAS Hranicko informuje o podrobnostech chystaných vlastních dotačních programů MAS pro region Hranicko, v rámci nichž bude do roku 2020 rozděleno v území až 84 milionů korun na projekty koncových žadatelů. Podrobnosti najdete na tomto odkazu http://www.regionhranicko.cz/…zuje-MMR-801

 

Vyvěšeno: před dvěma roky

Nové ordinační hodiny ordinace Potštát – Olšovec s.r.o. 

ordinacni-hodiny-nove

 

Vyvěšeno: před dvěma roky

On-line pokladna

pokladny  

 

Vyvěšeno: před dvěma roky

Vyhláška na kácení dřevin mimo les se mění

Životní prostředí – Vyhláška na kácení dřevin, které nerostou v lesním porostu, se bude měnit. Novela vyhlášky č. 189/2013 Sb. již byla projednána Legislativní radou vlády a měla by nabýt účinnosti již k 1. listopadu 2014. Cílem novely vyhlášky je odstranit problémy se současnou nepříliš jasnou definicí zahrady, která zvyšuje riziko nesprávného úředního postupu orgánů ochrany přírody. Ty, díky novele, nebudou nuceny k úvahám mimo svoji odbornost. 

Zároveň bude odstraněna diskriminace vlastníků zahrad u staveb pro rodinnou rekreaci a vlastníků zahrad v zahrádkářských koloniích, kteří, na základě současné právní úpravy, kácet dřeviny bez povolení nemohou. V neposlední řadě bude značně sníženo riziko kácení cenných neovocných dřevin v zahradách. V uplynulém období vegetačního klidu byl totiž zaznamenán jejich úbytek, a to zejména ve vilových čtvrtích měst a v zástavbě tvořené bytovými domy s uzavřenými vnitrobloky.

Dosavadní definice zahrady bude v novele vyhlášky zrušena. Nově nebude třeba povolení ke kácení ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území vedených v katastru nemovitostí jako druh pozemku „zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.“ Bude tím umožněna nezbytná pravidelná obnova na těchto pozemcích, kde převažují ovocné dřeviny, plnící především funkci produkce člověkem poživatelných plodů. Pojmy ,,zastavěné území„, ,,zahrada“, ,,zastavěná plocha a nádvoří" a ,,ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň" jsou vymezeny stavebním zákonem resp. katastrální vyhláškou a pro každý konkrétní případ budou jednoznačně identifikovatelné v územním plánu obce resp. v katastru nemovitostí.

 

Vyvěšeno: před třemi roky

Obnova zeleně hřbitova obce Partutovice-propagace 

obnova-zelene-hrbitova-obce-partutovice-propagace

Vyvěšeno: před šesti roky

Zajímavé odkazy:

Policie ČREvropská databanka

Slovo Starosty:

Mít snahu pokusit se udělat něco s vědomím i za cenu toho, že se to nemusí podařit,je menší zlo, než nedělat nic a předemodsoudit někoho za to, co ještě neudělal.

Kontakt:

OÚ Partutovice
Partutovice 61
Hranice
753 01

Tel.: 581 625 294
E-mail: ou@partutovice.cz

TOPlist Počasí online

Copyright ©2012 obec Partutovice. Všechna práva vyhrazena