Hlášení rozhlasu (40. týden roku 2018)

 

Informujeme občany, že se ve dnech 5. a 6. října 2018 konají volby do zastupitelstva obce a to v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 08.00 do 14.00 hodin. Místem konání voleb je Obecního sál Partutovice, z tohoto důvodu bude v pátek obecní pohostinství uzavřeno.

 

Upozorňujeme občany, že v sobotu 6. října 2018 proběhne v naší obci svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Odpad navážejte na odstavnou plochu vedle obecní pálenice od 08.00 hod. do 09:30 hod.. Žádáme občany o dodržení jak termínu, tak i času sběru.

 

Prodejna Zemědělského družstva oznamuje , že v měsíci říjnu se bude každou sobotu prodávat syrové kravské mléko.

 

KIDSOK (Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje) upozorňuje cestující, že z důvodu uzavírky silnice II/440 v úseku Potštát – Olšovec v termínu 6.10 – 14.10. pojedou autobusové spoje linky 920533 (Hranice – Luboměř pod Strážnou – Potštát) mezi Olšovcem a Potštátem po objízdné trase. Informace jsou podrobně uvedeny v přepravním opatření dopravce, vyvěšeném na úřední desce. Pro přepravu do škol jsou zásadní následující informace a opatření dohodnutá s dopravcem:

  1. Spoj č. 20 linky 920533: Luboměř p.Strážnou 6:35 – Potštát,aut.st. 7:10 – Olšovec,rozc. 7:22 – Hranice,aut.st. 7:34 – spoj bude prodloužen do města, odhadovaný příjezd zpožděného spoje do zast. Hranice- Hranice,pošta – Hranice,gymnázium – Hranice,nem. bude 7:45–7:50,
  2. Spoj č. 16 linky 920928: Potštát,aut.st. 6:56 – Partutovice,horní konec 7:08 – Olšovec,rozc. 7:17 – Střítež n.Ludinou, škola 7:23 – Hranice,aut.st. 7:35, spoj bude prodloužen do města, odhadovaný příjezd zpožděného spoje do zast. Hranice – Hranice,pošta – Hranice,gymnázium – Hranice,nem. bude 7:45–7:50,

Všechny úpravy spojů:

  1. Spoje č. 3, 5, 9, 20, 24 linky 920533 budou vedeny obousměrně objízdnou trasou ze zast. „Olšovec,rozc“ vpravo na III/4414 přes Partutovice, vlevo na II/441 do zast. „Potštát,aut.st.“ a dále dle licence. Vlivem objízdné trasy nebude u těchto spojů obsloužena zast. „Olšovec,samota“, „Olšovec,Boňkov,rozc.“, „Olšovec,Boňkov,rest.“ a „Potštát,rozc.Kyžlířov.
  2. Spoje č. 205, 309, 11, 17, 319, 13, 311, 21, 23, 233, 27, 202, 6, 12, 312, 14, 18, 320, 324, 26, 214, 30, 34 linky 920533 budou vedeny obousměrně objízdnou trasou ze zast. „Olšovec,rozc“ dále dle licence do zast. „Olšovec,Boňkov,rozc.“, autobus se v prostoru křižovatky na Kyžlířov otočí a pojede zpět po II/440, vlevo na III/4414 přes Partutovice, vlevo na II/441 do zast. „Potštát,aut.st.“ a dále dle licence. Vlivem objízdné trasy nebude u těchto spojů obsloužena zast. „Olšovec,Boňkov,rest.“ a „Potštát,rozc.Kyžlířov.
  3. Ostatní spoje linky 920533 nebudou uzavírkou nijak dotčeny.
  4. Spoj č. 20 linky920533 aspoj č. 16 linky 920928 navíc obslouží zastávky Hranice,Pošta, Hranice,Gymnázium a Hranice,nemJiří Lehnert

místostarosta obce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: před týdnem

Informace pro uživatel služby SMS Infokanál

Služba je určena pro občany obce Partutovice ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím SMS nebo písemně na podatelně OÚ. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat Obec Partutovice, tel. 581 625 294, ou@partutovice.cz .

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Tomáš Bibrlík, tel. 777 698 876, t.bibrlik@regionhranicko.cz .

Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

Vyvěšeno: před pěti měsíci

Harmonogram akcí 2018–2019

Harmonogram akcí 2018–2019

Vyvěšeno: před šesti měsíci

Mikroregion Hranicko vydal v pořadí druhý zpravodaj v rámci činnosti Centra společných služeb.

Ve zpravodaji se dozvíte o aktuální činnosti Centra společných služeb Mikroregionu Hranicko, nabízených službách a plánovaných aktivitách, či projektech. Dále jsou ve zpravodaji zveřejněny výsledky Grantového programu regionu Hranicko na rok 2017.

Zpravodaj je ke stažení zde.

Vyvěšeno: před dvěma roky

Prezentační video obce Partutovice


profilovka-youtube-2

https://www.youtube.com/watch?…Vyvěšeno: před dvěma roky

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

sclld-hranicko-strana-printscreen

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

 

Podrobnosti k dotačním programům MAS

MAS Hranicko informuje o podrobnostech chystaných vlastních dotačních programů MAS pro region Hranicko, v rámci nichž bude do roku 2020 rozděleno v území až 84 milionů korun na projekty koncových žadatelů. Podrobnosti najdete na tomto odkazu http://www.regionhranicko.cz/…zuje-MMR-801

 

Vyvěšeno: před třemi roky

Nové ordinační hodiny ordinace Potštát – Olšovec s.r.o. 

ordinacni-hodiny-nove

 

Vyvěšeno: před třemi roky

On-line pokladna

pokladny  

 

Vyvěšeno: před třemi roky

Obnova zeleně hřbitova obce Partutovice-propagace 

obnova-zelene-hrbitova-obce-partutovice-propagace

Vyvěšeno: před sedmi roky

Zajímavé odkazy:

Policie ČREvropská databanka

Slovo Starosty:

Mít snahu pokusit se udělat něco s vědomím i za cenu toho, že se to nemusí podařit,je menší zlo, než nedělat nic a předemodsoudit někoho za to, co ještě neudělal.

Kontakt:

OÚ Partutovice
Partutovice 61
Hranice
753 01

Tel.: 581 625 294
E-mail: ou@partutovice.cz

TOPlist Počasí online

Copyright ©2012 obec Partutovice. Všechna práva vyhrazena