Hlášení rozhlasu (13. týden roku 2017)

 

Knihovnice z Místní knihovny Partutovice oznamuje čtenářům, že výpůjční doba bude po dohodě s čtenáři v pondělí pouze od 17.30–18.30 hod.

 

Zemědělské družstvo Partutovice uskuteční v případě zájmu v pátek 12. května  2017  zájezd  na  Národní  výstavu  hospodářských  zvířat  a  zemědělské techniky  do  Brna.  Cena  pro  zaměstnance  včetně  vstupného  50 Kč,   pro  člena  ZD  včetně vstupného 100 Kč, pro ostatní včetně vstupného 200 Kč. Odjezd od autobusových zastávek  v 8:00  hod..  Přihlášky  v kanceláři  družstva  současně  s úhradou  stanovené  ceny do 7. dubna 2017.

 

Kiosek u větrného mlýna zahajuje 4. sezónu a to již tuto sobotu 1. dubna 2017, kdy bude otevřen od 12:00 hod.. Můžete se těšit na naše domácí burgery a spoustu dalších dobrot. Letos opět budeme čepovat Radegast 10° a Plzeň 12°. Letos se také se můžete těšit na zahradní párty, grilovačky, kvízový večer a další akce. Provozní doba kiosku: pondělí 14:00 – 22:00, úterý, středa, čtvrtek 12:00 – 22:00, pátek, sobota 12:00 – 23:00, neděle 12:00 – 21:00.

 

Jiří Lehnert

místostarosta obce

 

 


Vyvěšeno: před 23 hodinami

Grantový program mikroregionu Hranicko

Mikroregion Hranicko vyhlásil Grantový program regionu Hranicko 2017, ve kterém mohou žádat spolky, školy a další neziskové organizace o příspěvek do výše 15.000 Kč na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. Další informace naleznete na http://regionhranicko.cz/…onu-hranicko  

grantovy-program-2017  

Vyvěšeno: před třemi měsíci

Volby do zatupitelstev krajů 7.-8.10.2016 – výsledky

volby-2016

Vyvěšeno: před šesti měsíci

    Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

cez

Vyvěšeno: před sedmi měsíci

Prezentační video obce Partutovice


profilovka-youtube-2

https://www.youtube.com/watch?…Vyvěšeno: před sedmi měsíci

Dotazník pro cyklisty v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj se obrací na cyklisty s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku v souvislosti se vznikem „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji“. Cílem je zmapovat aktuální stav rozvoje cyklodopravy, cykloturistiky, sítě cyklistických tras a cyklostezek včetně navržení krátkodobých a dlouhodobých opatření vedoucích k dalšímu efektivnímu rozvoji cyklistiky na území kraje. Všem, kdo se do průzkumu zapojí, velice děkujeme za jejich čas a ochotu.

Odkaz: https://docs.google.com/…Bas/viewform?…

 

Vyvěšeno: před osmi měsíci

Harmonogram společenských akcí v obci Partutovice

harmonogram-akci-1 harmonogram-akci-2

Vyvěšeno: před jedenácti měsíci

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

sclld-hranicko-strana-printscreen

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

 

Podrobnosti k dotačním programům MAS

MAS Hranicko informuje o podrobnostech chystaných vlastních dotačních programů MAS pro region Hranicko, v rámci nichž bude do roku 2020 rozděleno v území až 84 milionů korun na projekty koncových žadatelů. Podrobnosti najdete na tomto odkazu http://www.regionhranicko.cz/…zuje-MMR-801

 

Vyvěšeno: před jedním rokem

Nové ordinační hodiny ordinace Potštát – Olšovec s.r.o. 

ordinacni-hodiny-nove

 

Vyvěšeno: před dvěma roky

On-line pokladna

pokladny  

 

Vyvěšeno: před dvěma roky

Vyhláška na kácení dřevin mimo les se mění

Životní prostředí – Vyhláška na kácení dřevin, které nerostou v lesním porostu, se bude měnit. Novela vyhlášky č. 189/2013 Sb. již byla projednána Legislativní radou vlády a měla by nabýt účinnosti již k 1. listopadu 2014. Cílem novely vyhlášky je odstranit problémy se současnou nepříliš jasnou definicí zahrady, která zvyšuje riziko nesprávného úředního postupu orgánů ochrany přírody. Ty, díky novele, nebudou nuceny k úvahám mimo svoji odbornost. 

Zároveň bude odstraněna diskriminace vlastníků zahrad u staveb pro rodinnou rekreaci a vlastníků zahrad v zahrádkářských koloniích, kteří, na základě současné právní úpravy, kácet dřeviny bez povolení nemohou. V neposlední řadě bude značně sníženo riziko kácení cenných neovocných dřevin v zahradách. V uplynulém období vegetačního klidu byl totiž zaznamenán jejich úbytek, a to zejména ve vilových čtvrtích měst a v zástavbě tvořené bytovými domy s uzavřenými vnitrobloky.

Dosavadní definice zahrady bude v novele vyhlášky zrušena. Nově nebude třeba povolení ke kácení ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území vedených v katastru nemovitostí jako druh pozemku „zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.“ Bude tím umožněna nezbytná pravidelná obnova na těchto pozemcích, kde převažují ovocné dřeviny, plnící především funkci produkce člověkem poživatelných plodů. Pojmy ,,zastavěné území„, ,,zahrada“, ,,zastavěná plocha a nádvoří" a ,,ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň" jsou vymezeny stavebním zákonem resp. katastrální vyhláškou a pro každý konkrétní případ budou jednoznačně identifikovatelné v územním plánu obce resp. v katastru nemovitostí.

 

Vyvěšeno: před dvěma roky

Obnova zeleně hřbitova obce Partutovice-propagace 

obnova-zelene-hrbitova-obce-partutovice-propagace

Vyvěšeno: před šesti roky

Zajímavé odkazy:

Policie ČREvropská databanka

Slovo Starosty:

Mít snahu pokusit se udělat něco s vědomím i za cenu toho, že se to nemusí podařit,je menší zlo, než nedělat nic a předemodsoudit někoho za to, co ještě neudělal.

Kontakt:

OÚ Partutovice
Partutovice 61
Hranice
753 01

Tel.: 581 625 294
E-mail: ou@partutovice.cz

TOPlist Počasí online

Copyright ©2012 obec Partutovice. Všechna práva vyhrazena